Dominik Brus

Bakalářská práce

Rodinný dům – Vytápění, kotel na pelety

Family House – Heating, Pellet Boiler
Anotace:
Tématem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu a vhodný návrh soustavy vytápění. Systém vytápění byl vybírán s ohledem na ekologii, obnovitelnost zdrojů tepla, automatizaci s vysokou účinností. Navrženým zdrojem vytápění je automatický kotel na dřevěné pelety s akumulací tepelné energie. Vytápění místností deskovými otopnými tělesy v kombinaci …více
Abstract:
The theme of my bachelor thesis is to work up of project dokumentation for new building (novostavba) of family house implementation and ideal plan of heating system. The system of heating has been chosen with consideration of ecology, renewable resource of heating, automatically and with high efficacy. Designed source of heating is automatical Pellet Boiller with accumulation of thermal energy. Heating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: Zdeněk Galda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Prostředí staveb

Práce na příbuzné téma