Mgr. Tomáš Púčik, Ph.D.

Disertační práce

Severe convective storm environments in the present and future

Severe convective storm environments in the present and future
Anotace:
Intenzivní bouřky působí velké škody na majetku a ztráty na životech. V rámci Evropy se ví jen málo o podmínkách, v jakých se intenzivní bouřky tvoří a jak se bude jejich frekvence v budoucnu měnit v závislosti na měnícím se klimatu. Předkládaná dizertační práce se snaží o částečné doplnění těchto témat a skládá se z tří hlavních částí (cílů). V první části bylo analyzováno 16 421 sondáží z 32 stanic …více
Abstract:
Severe thunderstorms pose a significant threat to life and property, yet in Europe, not much is known about the large-scale environments in which they form and if these environments are going to become more frequent in the future under the changing climate. Aim of this thesis is to partly fill these gaps in the knowledge. It consists of three parts. In the first part, environments of severe and non …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Miroslav Kolář, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc., RNDr. Miloslav Šálek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Geografie (čtyřleté) / Fyzická geografie