Bc. Dita Šimáčková, DiS.

Bakalářská práce

Přístupy k rozvoji komunikačních schopností u dětí se zřetelem k roli rodičů

Approaches to communication skills development in children with regard to role of parents
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá přístupy k rozvoji komunikačních schopností u dětí se zřetelem k roli rodičů. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se v první kapitole zabývá pojmem komunikace, ontogenezí dětské řeči a rolí rodiče jako průvodce při rozvoji komunikačních dovedností u dětí. Druhá kapitola práce se zabývá pojmem narušená komunikační schopnost, vymezuje …více
Abstract:
Bachelor’s thesis deals with approaches to communication skills development in children with regard to role of parents. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the first chapter the theoretical part deals with the concept of communication, the ontogenesis of children's speech and the role of parents as a guide in the development of communication skills in children. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika