Mgr. Zdeněk Zachoval

Master's thesis

Serotonergní psychedelika - LSD, psilocybin a DMT, a jejich terapeutické využití.

Serotonergic psychedelics - LSD, psilocybin and DMT, and their therapeutic use.
Abstract:
Práce se věnuje 3 vybraným serotonergním psychedelikům – LSD, psilocybinu a DMT, se zaměřením na jejich terapeutické využití. Jde o dynamicky se rozvíjející doménu vědeckého bádání zejména v posledních letech. Výzkumná část má podobu přehledové studie, v níž je zpracován ucelený a systematický přehled prokazatelného terapeutického využití těchto tří psychedelik. V teoretické části je poskytnut dostatek …more
Abstract:
The thesis deals with 3 selected serotonergic psychedelics – LSD, psilocybin and DMT, focusing on their therapeutic use. It is a dynamically developing field of scientific research, especially in recent years. The research part is in the form of a review study in which a comprehensive and systematic review of the proven therapeutic use of these three psychedelics is elaborated. The theoretical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 7. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2019
  • Supervisor: PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Psychology / Psychology