Bc. Hana FLEIŠEROVÁ

Diplomová práce

HISTORICKÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE

Anotace:
Diplomová práce se zabývá přehledným zpracováním vývoje historického zdiva od starověku až do konce 20. století. Práce řeší jednotlivé postupy pro zjištění vlastností zdiva, které se využívají pro cihelné zdivo. Dále nastiňuje rozsáhlou problematiku vad a poruch. Je zde zmínka o sanačních metodách používaných ne jen pro zděné konstrukce. A v neposlední řadě zkoumá pevnosti cihel již zabudovaných na …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the elaborate processing of historical masonry from ancient times until the end of the 20th century. The thesis deals with the individual procedures for determining the characteristics of masonry used for brick masonry. It further outlines the extensive problem of defects and failures. There is a reference to remediation methods used not only for masonry constructions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FLEIŠEROVÁ, Hana. HISTORICKÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/