Leona Slívová

Diplomová práce

Diagnostické metody a zkoušení dřevěných konstrukcí

Diagnostic methods and testing of timber construction
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zjišťováním mechanicko-fyzikálních vlastností dřeva, užívaného především ke konstrukčním účelům. Práce je zaměřena na dřevo jehličnatých dřevin a to konkrétně dřevo smrkové a borové. Cílem mé práce je zjistit vzájemné souvislosti mezi mechanicko-fyzikálními vlastnostmi konstrukčního dřeva. Mechanicko-fyzikální vlastnosti jsou zjišťovány pomocí různých diagnostických metod …více
Abstract:
The diploma work deals with the detection of mechanical-physical properties of timber used especially for construction purposes. The work is focused on softwood, namely pine and spruce wood. The goal of my work is to find related coherence among individual mechanical-physical properties of structural timber. Mechanical-physical properties are measured by using different diagnostic methods. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Veronika Franková
  • Oponent: Martin Pácalt

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava