Theses 

Homosexualita a rodičovství – Mgr. Bc. Petra Švecová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství rodinné výchovy a výchovy ke zdraví pro základní školy

Mgr. Bc. Petra Švecová

Bakalářská práce

Homosexualita a rodičovství

Homosexuality and Parenthood

Anotace: Bakalářská práce „Homosexualita a rodičovství“ pojednává o homosexuální orientaci a rodině. Je rozdělena do čtyř kapitol. Ve své práci jsem se snažila o poskytnutí historického pohledu na danou tematiku, stejně tak jako o náhled na legislativu ošetřující diskutovanou problematiku. První kapitola pojednává o homosexualitě. Nahlíží na tento pojem z několika úhlů, nabízí několik označení homosexuálních jedinců a popisuje typy homosexuality. Dále prochází historií pohledu společnosti na homosexualitu od starověkého Řecka a Říma až po současnost, která je reprezentována jak legislativou České republiky, tak světa. Kapitola Rodina nabízí na tento pojem pohled legislativní, psychologický a sociologický, dále se zabývá nejběžněji používanými děleními rodin a strukturou rodiny. Naznačuje historický vývoj rodiny a rozebírá rodičovství a motivy jež k němu lidi vedou. Na poslední podkapitolu Rodina biologická a psychologická pak navazuje kapitola Náhradní rodinná péče, ve které jsou popsány jednotlivé možnosti psychologického rodičovství, jež umožňují zákony České republiky. Poslední kapitola pak spojuje všechny tři a nabízí pohled na alternativní řešení rodičovství homosexuálních párů a přidává pár poznatků o dětech vychovávaných rodiči stejného pohlaví.

Abstract: Bachelor work "Homosexuality and Parenthood" deals with the theme of homosexuality and family. It is divided into four parts. I tried to offer the historical view about the themes and also the legislative point of view. First chapter deals with homosexuality. It describes this term from different points of view and offers a few ways to call a homosexual person and describes different types of homosexuality. Then it goes through the historical attitude of homosexuality to homosexuality of the present. This is represented by law valid in Czech Republic and all around the world. The second chapter is about family and how it is described in legislative, psychologist and sociologist point of views. It also defines the different family types, structures and outlines the historical progression of family and describes parenthood and motivation for adults to have a baby. The third chapter is about Biological and Psychological Families. Also describes how foster parents and others can become psychological parents in Czech Republic. The last chapter connects all previous together and deals with Gay and Lesbian Parent themes. This shows the ways for homosexual couples to become parents. It also adds some observations about children being brought up by gay couple.

Klíčová slova: Homosexualita, registrované partnerství, rodina, adopce, rodičovství, homosexuality, same-sex marriage, family, adoption, parenthood

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 05:12, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz