Jan Vinkler

Bakalářská práce

Bezlepková strava a její vliv na zdraví člověka

Gluten-free diet and its impact on human health
Anotace:
Cílem práce je sumarizovat fakta o vlivu lepkové stravy na lidské zdraví, zjistit úroveň znalostí veřejnosti o problematice lepku a vyhodnotit nabídku bezlepkových potravin na trhu. Práce sumarizuje lékařsky podložená, avšak většinovou společností stále nepřijatá, fakta o negativním vlivu lepku na lidské zdraví a shrnuje výčet onemocnění, jejichž průběh konzumace lepku negativně ovlivňuje. V práci …více
Abstract:
This work aims to summarize the facts about the influence of gluten on human health, to determine the level of public awareness of the issue and to evaluate the market offer of gluten-free food. The thesis summarizes medically based, but by general public still unaccepted facts about the negative impact of gluten on human health and summarizes the list of diseases whose course ingestion of gluten negatively …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Vinš
  • Oponent: doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.