Bc. Tereza Bajerová

Diplomová práce

Nový věk televize? Globální trh s televizními formáty: případová studie české adaptace licencovaného sitcomu.

New Age of Television? Global TV Formats Market: Case Study on Czech Adaptation of Licensed Sitcom.
Anotace:
Globální trh s licencovanými televizními formáty představuje naprosto specifický model cirkulace mediálního obsahu. Tato práce se pokouší definovat základní klíčové pojmy i jednotlivé kroky, které v rámci tohoto koloběhu probíhají. Diplomová práce mapuje mechanismus šíření licencovaných formátů a z dostupných informací krátce shrnuje i výskyt licencovaných formátů a jejich adaptací v českém mediálním …více
Abstract:
Licensed television formats global trade represents specific type of media content circulation. This thesis attempts to define the basic key terminology and steps, that together construct this circulation process. The study maps how licensed formats spread and shortly summs the production and broadcasting of licensed format adaptations in the Czech media environment. The thesis is also trying to show …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury