Theses 

Nový věk televize? Globální trh s televizními formáty: případová studie české adaptace licencovaného sitcomu. – Bc. Tereza Bajerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Bc. Tereza Bajerová

Diplomová práce

Nový věk televize? Globální trh s televizními formáty: případová studie české adaptace licencovaného sitcomu.

New Age of Television? Global TV Formats Market: Case Study on Czech Adaptation of Licensed Sitcom.

Anotace: Globální trh s licencovanými televizními formáty představuje naprosto specifický model cirkulace mediálního obsahu. Tato práce se pokouší definovat základní klíčové pojmy i jednotlivé kroky, které v rámci tohoto koloběhu probíhají. Diplomová práce mapuje mechanismus šíření licencovaných formátů a z dostupných informací krátce shrnuje i výskyt licencovaných formátů a jejich adaptací v českém mediálním prostředí. V případové studii, která měla podobu etnografického pozorování na natáčení licencovaného sitcomu, se práce snaží ukázat, jak mohou předestřené procesy ovlivňovat přímo mediální praxi.

Abstract: Licensed television formats global trade represents specific type of media content circulation. This thesis attempts to define the basic key terminology and steps, that together construct this circulation process. The study maps how licensed formats spread and shortly summs the production and broadcasting of licensed format adaptations in the Czech media environment. The thesis is also trying to show, how the above mentioned processes affect local media practice via the provided case study, that was conducted as etnographic observation during shooting of licensed sitcom.

Klíčová slova: TV formáty, franšíza, adaptace licencovaných pořadů, licence, globální mediální trh, sitcom, případová studie z natáčení, etnografické pozorování TV formats, franchise, licensed program adaptations, global media market, case study on filming, etnographic observation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 21:15, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz