Bc. Tereza Bajerová

Master's thesis

Nový věk televize? Globální trh s televizními formáty: případová studie české adaptace licencovaného sitcomu.

New Age of Television? Global TV Formats Market: Case Study on Czech Adaptation of Licensed Sitcom.
Abstract:
Globální trh s licencovanými televizními formáty představuje naprosto specifický model cirkulace mediálního obsahu. Tato práce se pokouší definovat základní klíčové pojmy i jednotlivé kroky, které v rámci tohoto koloběhu probíhají. Diplomová práce mapuje mechanismus šíření licencovaných formátů a z dostupných informací krátce shrnuje i výskyt licencovaných formátů a jejich adaptací v českém mediálním …more
Abstract:
Licensed television formats global trade represents specific type of media content circulation. This thesis attempts to define the basic key terminology and steps, that together construct this circulation process. The study maps how licensed formats spread and shortly summs the production and broadcasting of licensed format adaptations in the Czech media environment. The thesis is also trying to show …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 8. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 9. 2014
  • Supervisor: doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Film and Audio-Visual Culture Studies