Theses 

Předpoklady vzniku amenitní migrace v přírodním parku Česká Kanada – Bc. Gabriela HAVLÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Gabriela HAVLÍKOVÁ

Diplomová práce

Předpoklady vzniku amenitní migrace v přírodním parku Česká Kanada

Emergence of amenity migration in the area of "Bohemian Canada" Natural Park, Czech Republic.

Anotace: Práce se zabývá amenitní migrací v přírodním parku Česká Kanada. Amenitní migrace je jedním ze současných globálních fenoménů. Amenitní migrace je chápána jako specifický typ lidské migrace, která není motivována ekonomickou výhodností cílového území, ale snahou žít v celkově hodnotnějším socio-kulturním prostředí a směřuje převážně z městského prostředí do venkovské krajiny. Hlavním cílem této práce je zjištění předpokladů modelového území pro vznik a existenci jevu ?amenitní migrace?. Součástí tohoto zjištění je určení hlavních důvodů, proč se amenitní migranti stěhují do této oblasti. Zjištění výsledků této práce bylo provedeno statistickou metodou šetření, pomocí techniky dotazování respondentů. Šetření bylo prováděno od dubna do června 2010. Zhotoveno bylo 101 dotazníků, z toho 95 jich bylo použito pro vyhodnocení výsledků. Výzkum byl prováděn na území přírodního parku Česká Kanada. Česká Kanada je turisticky vyhledávanou oblastí. Je to oblast drsnější a přitom romantického rázu, se skvělými podmínkami pro amenitní migraci. V oblasti je mnoho chat a chalup, které by mohly tvořit potenciální základnu pro amenitní migraci.

Abstract: The work deals with amenity migration in a natural park "Bohemian Canada". Amenity migration is one of the current global phenomena. Amenity migration is a specific type of migration which is not motivated by economic prosperity of the target area. It is motivated by an effort to live in more valuable socio-cultural surroundings, and it is mainly directed from metropolitan to rural areas. The main aim of this work is to identify the assumptions of the model area for the creation and existence of the phenomenon of "amenity migration". The part of this finding is the identification of the main reasons of amenity migrants moving into this area. The finding of the results of this work was carried out by using a statistical survey, using the technique of interviewing respondents. The survey was carried out from April to June 2010. It was made 101 questionnaires and 95 of them were used to evaluate the results. The research was conducted in the natural park ?Bohemian Canada?. ?Bohemian Canada? is a popular tourist area. It's a rough area, yet romantic charakter, with excellent conditions for amenity migration. In the area there are many summer huts and cottages, which could constitute a potential base for amenity migration.

Klíčová slova: migrace obyvatel, cestovní ruch, druhé bydlení, rurální oblasti, amenitní migrace, kvalita života, přírodní park Česká Kanada

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011
  • Identifikátor: 18370

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michael Bartoš, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

Jak správně citovat práci

HAVLÍKOVÁ, Gabriela. Předpoklady vzniku amenitní migrace v přírodním parku Česká Kanada. Č. Bud., 2011. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 10:36, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz