Theses 

Migrace městského obyvatelstva na venkov (případová studie migrace v oblasti Dražic u Tábora) – Dominika ŠAŠKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zemědělská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zemědělství / Agroekologie

Dominika ŠAŠKOVÁ

Bakalářská práce

Migrace městského obyvatelstva na venkov (případová studie migrace v oblasti Dražic u Tábora)

Human migration from the towns to rural areas (case study of migration in the area of Dražice near Tábor).

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá migrací městského obyvatelstva na venkov v oblasti Dražic u Tábora. Amenitní migrace je novou formou specifické globální migrace obyvatel. Převládá směr pohybu z města na venkov. Formy amenitní migrace byly definovány dle motivace jednotlivce jako migrace za lepším životním prostředím. Tento typ migrace je motivován snahou žít v celkově hodnotnějším socio - kulturním prostředí. Cílem této bakalářské práce je zjištění forem "migrace" v oblasti Dražic u Tábora. Určení hlavních důvodů této migrace a zjistit, zda očekávání respondentů byla naplněna. Cíl práce byl specifikován prostřednictvím dotazníkového šetření a následně vyhodnocením.

Abstract: The bachelor thesis deals with the migration of urban populations to rural areas Dražice near Tábor. Amenity migration is a new form of specific global population migration. The prevailing direction of movement from the city to the countryside. The forms of migration were defined according to individual motivation as a migration for a better environment. This type of migration is motivated by the effort to live in a generally more better socio - cultural environment. The aim of this thesis is to find forms of "migration" into Dražice near Tabor and identification of the main reasons for this migration and determine if respondents' expectations were met. This aim has been specified through a questionnaire people and then evaluating these questionnaires.

Klíčová slova: Amenitní migrace, druhé bydlení, rurální prostředí, suburbanizace.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 11. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michael Bartoš, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 4. 2014 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36594 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

Jak správně citovat práci

ŠAŠKOVÁ, Dominika. Migrace městského obyvatelstva na venkov (případová studie migrace v oblasti Dražic u Tábora). Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 09:28, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz