Bc. Klára Obrusníková

Bakalářská práce

Parodontologické komplikace v průběhu ortodontické léčby

Parodontological complications during orthodontic treatment
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou parodontologických komplikací v průběhu ortodontické léčby, pomůckám pro hygienu dutiny ústní, správnému čištění a efektivní dentální hygieně před nasazením fixního aparátu a v průběhu ortodontické léčby. Závěr poukazuje na řešení parodontologických komplikací vyskytující se během ortodontické léčby, terapii gingiválních hyperplazií a gingiválních recesů …více
Abstract:
This bachelor´s thesis is focused on parodontological complications during orthodontic treatment, dedicated to oral hygiene tools, correct tooth brushing and effective hygiene before putting on dental braces and during the orthodontic treatment. The summary shows solutions of parodontological complications occurring during orthodontic treatment, gingival hyperplasia treatment and gingival recession …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2019
  • Vedoucí: MDDr. Karolína Floryková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Dentální hygienistka