Bc. Karolína Lacinová

Bakalářská práce

Vývoj právního postavení oboru dentální hygiena ve vybraných členských zemích EU

Development of the legal position of dental hygiene in selected EU member states
Anotace:
Bakalářská práce má informativní charakter s cílem poskytnout čtenáři náhled do problematických oblastí práva, kompetencí a vzdělávání dentálních hygienistek ve vybraných členských zemích EU a EHP. Právní postavení a systém vzdělávání dentálních hygienistek vykazuje v zemích EU značné rozdíly, což vyvolává obtíže nejen v přístupu pacienta ke kvalitní péči, ale i možnosti volného pohybu pracovních sil …více
Abstract:
The bachelor thesis has an informative character, with the goal of providing the reader with an insight into the problematic areas of law, competencies and education of dental hygienists in selected EU and EEA member states. The legal status and education system of dental hygienists in the EU countries show considerable differences, which causes difficulties not only in the patient's access to quality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Petr Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dentální hygiena / Dentální hygiena