Darina Krystýnová

Bakalářská práce

A Marketing Mix Analysis of Vasky trade s.r.o.

A Marketing Mix Analysis of Vasky trade s.r.o.
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is a marketing mix analysis of a new Czech company Vasky trade s.r.o. producing quality leather shoes. The main aim is to suggest recommendations for improving its position on the market and raise public awareness about the brand. This thesis is divided into 2 parts. The first section is theoretical, dedicated to literary research on the topic marketing mix analysis …více
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce je analýza marketingového mixu nové české společnosti Vasky trade s.r.o., která vyrábí kvalitní kožené boty. Hlavním cílem je navrhnout doporučení pro vylepšení jejich pozice na trhu a zvýšit povědomí veřejnosti o této značce. Práce je rozdělena na 2 části. Teoretická část se zabývá literární rešerší na téma analýzy marketingového mixu, analýz mikroprostředí i makroprostředí …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krystýnová, Darina. A Marketing Mix Analysis of Vasky trade s.r.o.. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi