Bc. Dominika Žitníková

Diplomová práce

Controlling jako nástroj finančního řízení podniku

Controlling as a tool for financial enterprise management
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje tomu, abychom znali podstatu, samotnou teorii a účel samotného controllingu. Cílem diplomové práce je zhodnotit využití controllingu ve zvolené společnosti a navrhnout takové podněty, které přispějí ke zlepšení stabilizace společnosti. Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části, kde v první části jsou popsána teoretická východiska controllingu jako celku. Druhá …více
Abstract:
This master thesis focus on understanding the meaning, the theory and the purpose of the controlling proces. The aim of the diploma thesis is to evaluate the reason of controlling in the chosen company and to propose suggestions that will contribute to the improvement the stabilization of the company. The master´s thesis is split into two main parts, where the first part described the theoretical basis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní