Ing. Marek Semela

Bakalářská práce

Trestněprávní aspekty znaleckého zkoumání

Criminal-law aspects of expert investigation
Anotace:
Předložená práce je složená z obecné a praktické části a věnuje se problematice znalecké činnosti v České republice s ohledem na aspekty trestního práva, současné a chystané právní úpravě znalecké činnosti. Dále se zabývá postavením znaleckého posudku jako důkazu, trestní odpovědností znalce a jeho postavením v trestním řízení. V praktické části je věnována konkrétní činnosti znalce z pohledu znalce …více
Abstract:
Submitted work is composed of a general and a practical part and it deals with problems of expert investigation in the Czech Republic with reference to aspects of criminal law, present-day and on-coming legal regulations of expert investigation. Further it deals with a position of expert evidence as evidence, expert's criminal liability and his/her position in criminal proceeding. Practical part is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta