Abdul Wahab Saakwa

Bachelor's thesis

Personal branding and international students in Brno

Osobní branding a mezinárodní student v Brně
Abstract:
SAAKWA, Abdul Wahab. Osobní branding a mezinárodní student v Brně. Bakalářská práce. Brno: Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, 2019.Tato práce se zabývá hodnocením osobních značek a mezinárodními studenty v Brně. Cíle této práce se zaměřuje na to, jak zvýšit motivaci zahraničních studentů budovat nebo zlepšovat své osobní značky. Byl použit jak kvalitativní, tak i kvantitativní …more
Abstract:
SAAKWA, Abdul Wahab. Personal Branding and International Students in Brno. Bach-elor thesis. Brno: Faculty of Business and Economics, Mendel University in Brno, 2019.This thesis aims to assess the personal branding of international students in Brno. The objectives of this thesis STANDS on the ways of how to increase the motivation of international students to build or improve their personal brand. …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 1. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D.
  • Reader: Mikhail Serebriannikov

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta