Adéla KRAVÁČKOVÁ

Bachelor's thesis

Dopad účetní reformy v oblasti veřejných financí na obce

The impact of accounting reform in public finance to municipalities
Anotácia:
Tématem předkládané bakalářské práce je účetní reforma v oblasti veřejných financí se zaměřením na účetnictví obcí. Teoretická část bakalářské práce popisuje novou reformu a vznik účetnictví státu. Tato problematika byla v teoretické části popsána na základě odbor-né literatury. Základem praktické části práce je analýza nastalé situace po uvedení reformy v platnost a návrhy jejího možného řešení. Uvedená …viac
Abstract:
Subject of this thesis is public sector accounting reform focused on municipalities. The theoretical part describes the reform and creation of the state accounting. This issue is described according to the literature. The basis of the practical part of thesis is to analyze the situation occurring after the entry into force of the reform proposals, and its possible solutions. The solutions resulting …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011
Identifikátor: 21493

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedúci: Ing. Milana Otrusinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRAVÁČKOVÁ, Adéla. Dopad účetní reformy v oblasti veřejných financí na obce. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe