Bc. Kateřina Šardická

Master's thesis

Na shledanou v Československu: Vytváření národní značky prostřednictvím krátkých turistických filmů v letech 1960–1975

See you soon in Czechoslovakia: How short tourism films created a national brand in 1960-1975
Abstract:
Diplomová práce se zabývá krátkými turistickými filmy, které pomáhaly v letech 1960–1975 vytvářet značku Československo. Soustředí se na to, jakým způsobem stát a jím pověřené aparáty vytvářely propagační kampaň cestovního ruchu, jejímž cílem bylo navýšit počet návštěvníků přijíždějících ze zahraničí i počet domácích turistů cestujících po Československu. Turistické filmy se staly vhodným nástrojem …more
Abstract:
This master thesis deals with the Czech tourism production of short films in the 1960–1975. It focuses on issues related to these types of films, the characteristic features of their production in Czechoslovakia, their function and how they work as a tool of promotional campaigns created by government. With the description of the development of post-war Czech cinema, this work also provides contextual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Šárka Gmiterková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Film and Audio-Visual Culture Studies