Pavla Prokopová

Bakalářská práce

Využití textů zpěvačky Madonny k výuce gramatiky studentů na úrovni B1

Using the texts of Madonna for the purposes of teaching English grammar at B1 level
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na používání písní zpěvačky Madonny v hodinách výuky anglického jazyka studentů na úrovni B1. Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části: část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsáno, jak se obecně přistupuje k poslechu, gramatice a písním v hodinách angličtiny a také, jak se s těmito okruhy pracuje. Rovněž je zde stručně popsána základní terminologie …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with using the songs of Madonna for the purposes of teaching English grammar to the students at level B1. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. In the theoretical part general approaches to listening, grammar and songs in English lessons are described and also suggestions for working with listening, grammar and songs together. Basic terminology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tatarko, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Dana Hánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College

AKCENT College

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk

Práce na příbuzné téma