Bc. Jan Kříž

Bachelor's thesis

Motivace a perspektivy mladých komunistů v roce 2017 - soubor publicistických rozhovorů

Motivations and pespectives of young communists in 2017 - a collection of journalistic interviews
Anotácia:
Tématem bakalářské práce jsou mladí čeští komunisté v roce 2017. Cílem práce je vytvořit soubor publicistických rozhovorů na toto téma, které by mohly být publikované v týdeníku Respekt. V teoretické části práce jsou vysvětleny hlavní souvislosti vývoje komunistického hnutí ve světě, i na českém území. Pozornost je věnovaná také popisu žánru interview a metodám žurnalistické práce. Informace o týdeníku …viac
Abstract:
Topic of this bachelor thesis are the young communists in 2017. The thesis aims to create a collection of journalistic interviews dealing with this topic, that could be published in the weekly periodical Respekt. The theoretical part explains the main conditions under which the communist movement developed world-wide and in Czech Republic. Attention is also given to genre description of the interviews …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedúci: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jiřina Salaquardová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií