Ganna RIEZNYK

Bakalářská práce

Komparace Komunistické strany Čech a Moravy a Komunistické strany Ruské federace

The Comparison of the Communist Party of Bohemia and Moravia and the Communist Party of the Russian Federation
Anotace:
Bakalářská práce bude věnována problematice postavení Komunistické strany Čech a Moravy a Komunistické strany Ruské federace na politické aréně obou států, s časovým rámcem zkoumání od roku 1990 až po současnost. Záměrem práce bude komparace současného postavení daných komunistických stran, srovnání jejich role a významu v období po pádu komunistického režimu v ČSSR a SSSR. V průběhu práce bude ukázána …více
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with the problematic status of the Communist Party of Bohemia and Moravia and the Communist Party of the Russian Federation in the political arena of both states, with a chronological focus of 1990 to the present day. The aim of the thesis will be to compare the position of the respective communist parties, and to compare their role and importance in the period following …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RIEZNYK, Ganna. Komparace Komunistické strany Čech a Moravy a Komunistické strany Ruské federace. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta