Tereza Baumannová

Bachelor's thesis

Vliv sentimentů na finanční trhy – behaviorální přístup

The Effect of Sentiments on Financial Markets – Behavioral Approach
Anotácia:
Trh kryptomien datuje svoj vznik od prvej dekády 21. storočia. Ako prvá dobýja tento trh kryptomena bitcoin. Funkcia bitcoinu ako peňazí je však stále obmedzená. Zlom ale nastáva v momente, kedy širšia verejnosť vidí za kúpou možnosť neskoršieho predaja a veľkého zárobku. Je tento trh, podobne ako iné finančné trhy, typický prítomnosťou behaviorálnych faktorov a ktoré behaviorálne predsudky a skreslenia …viac
Abstract:
The cryptocurrency market dates the beginning from the first decade of the 21st century. Bitcoin cryptocurrency is the first conqueror of this market. However, the function of bitcoin as money is still limited. The turning point is in the moment, when the wider public begins to see the possibility of quick money in buying and later selling. Is this market characterized by the presence of behavioral …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedúci: Aleš Melecký
  • Oponent: Aleš Kresta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / odbor:
Hospodářská politika a správa / Finance