Michal Juřica

Bakalářská práce

Integrace do majoritní společnosti pohledem cizinců

Anotace:
Cílem mé práce bylo zjištění důvodů migrace a dimenzi integrace přímo od ekonomicky aktivních migrantů v majoritní společnosti města Vídeň. Tento základ slouží pro orientaci a další využití nejen v oblasti sociální práce s migranty, ale i další výzkum v problematice migrace a integrace ve Vídni. Hlavním přínosem této práce jsou zjištěné informace od migrantů a pohledy na integraci ve městě Vídeň z …více
Abstract:
The aim of my work was to find out the reasons for migration and the dimension of integration directly from economically active migrants in the majority society of Vienna. This basis serves for orientation and further use not only in the field of social work with migrants, but also other research on migration and integration in Vienna. The main contribution of this work is the information obtained …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným

Vysoká škola sociálně správní, z.ú.

Bakalářský studijní program:
Sociální politika a sociální práce