Bc. Jana Jíšová, DiS.

Bakalářská práce

Analýza vývoje migrace v Jihomoravském kraji

Analysis of the development of migration in the South Moravian Region
Anotace:
Cílem bakalářské práce je popsat rizika současné masové migrace, náboženských, sociálních a kulturních rozdílů. Posoudit vliv migrace na zaměstnanost, ekonomiku, bezpečnost a demografii Jihomoravského kraje. Bakalářská práce vyhodnotí možnosti integrace migrantů do naší společnosti. Na počátku práce je provedena definice základních pojmů, na kterou navazuje historický vývoj migrace v České republice …více
Abstract:
The aim of the bechelor thesis is to describe the risks of current mass migration, religious, social and cultural differences. Assess the impact of migration on employment, economy, security and demography of the South Moravian Region. The bachelor´s thesis evaluates the possibilities of integrating migrants into our society. At the beginning of the work the basic terms definition is performed, followed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Jana Pupíková, Ph.D.
  • Oponent: RSDr. Petr Rožňák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.

AMBIS vysoká škola, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech