Bc. Martin Kaňovský

Diplomová práce

Aplikace metodiky Six Sigma na vybraný projekt v podniku

Application of Six Sigma methodology for selected project in a company
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na aplikaci metodiky Six Sigma na vybraný projekt v podniku. Rešeršní část diplomové práce je věnovaná základním principům metodiky Lean, metodiky Six Sigma a jednotlivým nástrojům používaných ve fázích cyklu DMAIC. Ve druhé části diplomové práce je představena společnost Johnson Controls Autobaterie a stručně popsán její výrobní proces. Dále se autor zaměřuje na aplikaci …více
Abstract:
Application of Six Sigma methodology for selected project in a company The diploma thesis is focused on the application of Six Sigma methodology for selected project in a company. The research part of the thesis is devoted to the basic principles of Lean methodology, Six Sigma methodology and tools used in the various stages of the DMAIC cycle. In the second part of the thesis the company Johnson Controls …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016
Zveřejnit od: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Eva Štichhauerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kaňovský, Martin. Aplikace metodiky Six Sigma na vybraný projekt v podniku. Liberec, 2016. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta