Bc. Lucie Pavlíková

Diplomová práce

Retrománie- návraty do minulosti jako inspirace pro současný životní styl

Retro-mania- back to the past as inspiration for today s lifestyle.
Anotace:
Diplomová práce popisuje nejdůležitější ikony světového i českého designu, které byly vzorem pro dnešní návrhářské práce. V práci je uvedena typologie retra, tedy určení rozdílů mezi reedicí a redesignem. Samostatnou kapitolou je důležitý článek Jana Michla rozebírající pojem redesign. Následně je krátce shrnut vývoj designu od průmyslové revoluce do devadesátých let dvacátého století. Hlavní kapitolou …více
Abstract:
This diploma thesis describes the most important icons of the world and Czech design, which were the models were for today's design works. The work presents typology of a retro style – determines the differences between reissue and redesign. A separate chapter deals with important article by Jan Michal about conception of redesign. In next part we briefly summarize the development of design since the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Koudelková
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Srovnávací a uměnovědná studia

Práce na příbuzné téma