Bc. Jan Líbal

Diplomová práce

Controlling jako nástroj řízení podniku

Controlling as a tool for enterprise management
Anotace:
Diplomová práce „Controlling jako nástroj řízení podniku.“ se zabývá metodami a nástroji controllingu ve společnosti 4 P & P, spol. s r.o. Cílem práce je popis teoretických koncepcí, srovnání praxe ve společnosti s těmito přístupy a navržení koncepčních změn ve fungování controllingu v této společnosti. Teoretická část nastiňuje metodologické předpoklady cílů a organizace controllingu, podnikového …více
Abstract:
This Master´s Thesis „Controlling as a toll forenter prise management“ deals with methods and instruments of controlling in the company 4 P & P, spol. s r.o. The goals of the thesis are three-fold: a description of theoretical assumptions, comparison of the practice in the company with these assumptions and suggested changes to controlling procedures in this company. The theoretical part outlines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2019
  • Vedoucí: Ing. Roman Mentlík
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní