Bc. Petra Chalupová

Bakalářská práce

Vypořádací podíl v bytovém družstvu

Settlement Share of a Member of a Housing Cooperative
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice vypořádacího podílu v bytovém družstvu. Po úvodu bakalářské práce s názvem Vypořádací podíl v bytovém družstvu se následně autorka zabývá samotným pojmem vypořádacího podílu. Třetí kapitola se zabývá způsobem vzniku vypořádacího podílu a s tím souvisejícím zánikem členství, které autorka rozebírá od obecného zániku až po zánik v (bytovém) družstvu. Následující …více
Abstract:
The bachelor’s thesis deals with issue of settlement share in a housing cooperative. After the introduction of the bachelor’s thesis Settlement Share of a Member of a Housing Cooperative, the author deals with the very concept of settlement share. The third chapter deals with the method of formation of the settlement share and the related termination of membership, which analyzes form general termination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Floreš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta