Tereza ŠŮHOVÁ

Diplomová práce

Školní drama jako prostředek výuky ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět: Příchod věrozvěstů na Velkou Moravu

School drama as a teaching method in educational field "A man and his world": A journey of Christian missionaries to Great Moravia
Anotace:
Tato práce představuje školní drama na námět ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Je rozdělena do dvou částí, praktické a teoretické. Teoretická část vymezuje hlavní pojmy dramatické výchovy, klíčové principy a cíle oblasti. Dále popisuje její metody a techniky. Následující kapitola je věnována školnímu dramatu jako formě práce. Praktická část zahrnuje scénář školního dramatu Příchod věrozvěstů …více
Abstract:
The purpos of this thesis is to introduce a school drama as a teaching method in the educational field "A man and his world". It is devided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part defines the main terminology of drama teaching, explains key principles and objects. Next chapter describes teaching methods and techniques of drama education. The third chapter concentrates on school …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Eva Gažáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠŮHOVÁ, Tereza. Školní drama jako prostředek výuky ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět: Příchod věrozvěstů na Velkou Moravu. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy