Branislav Devečka

Diplomová práce

Modelování vlivu kalamitního odlesnění na srážkoodtokové poměry v TANAP

Modeling of the Calamitous Deforestation on the Rainfall-Runoff Conditions in TANAP
Anotace:
Táto diplomová práca sa zaoberá skúmaním vplyvu zmeny krajinnej pokrývky na zrážko-odtokové pomery. Spracované údaje sa týkajú konkrétneho prípadu, a to kalamitného odlesnenia v roku 2004 na území Tatranského Národného Parku. Teoretická časť analyzuje možnosti hydrologického modelovania a ich napojenie na GIS a ďalej špecifikuje tvorbu metodiky, rozbor kalamity a jej celkový vplyv. Praktická časť …více
Abstract:
The thesis is considered with researching land use change effects on precipitation-drainage conditions. Elaborated data are related to specific incident from 2004 when disaster disforestation in TANAP area happened. Theoretical part of thesis analyses possibilities of hydrologic modeling and their usability in GIS and also specifies a creation of methodology, gale-disaster analysis, and its overall …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jan Unucka
  • Oponent: Martin Adamec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geodézie a kartografie / Geoinformatika