Andrew Raykowski

Diplomová práce

Using AHP and ANP in Public Administration - Case Study

A case study of the euro convergence criteria

Abstract:
Je uveden přehled vícekriteriálních rozhodovacích systémů se zaměřením na proces analytické hierarchie a proces analytické sítě. Poté je vyvinut algoritmus pro aplikaci těchto metod na případovou studii kritérií konvergence eura (maastrichtských kritérií), přičemž kandidátské země eurozóny jsou srovnávány jako alternativy. Testování algoritmu na historických datech přináší několik výsledků ukazujících …více
Abstract:
An overview of multiple-criteria decision-making systems, focusing on the Analytic Hierarchy Process and Analytic Network Process, is provided. An algorithm for applying these methods to a case study of the euro convergence criteria (Maastricht criteria), with eurozone candidate countries compared as alternatives, is then developed. Testing the algorithm on historical data produces several results …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Křupka, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Raykowski, Andrew. Using AHP and ANP in Public Administration - Case Study. Pardubice, 2021. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Informatics and System Engineering / Informatics in Public Administration