Bc. Sylvia Pavlíková

Diplomová práce

Opodstatnenosť a udržateľnosť Maastrichtských kritérií v Eurozóne

The justification and sustainability of the Maastricht criteria in Eurozone
Abstract:
The Diploma Thesis deals with the issues of Maastricht criteria, their legitimacy and sustainability of today. It refers to the insufficiency of the Maastricht criteria when applied as the main factor for assessing the readiness of countries to join the eurozone. The aim of this thesis is analyzing the regulation of Maastricht criteria and focusing on the assessment of their weaknesses and proposing …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou maastrichtských kritérií, ich opodstatnenosťou a udržateľnosťou v súčasnosti. Poukazuje na nedostatočnosť maastrichtských kritérií používaných ako hlavný faktor pre posúdenie pripravenosti krajín na vstup do eurozóny. Cieľom práce je analyzovať aktuálne nastavenie maastrichtských kritérií a zamerať sa na posúdenie ich nedostatkov, ako aj navrhnúť riešenia aplikované …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Marcel Novák, PhD.
  • Oponent: Ing. Vladimír Šagát, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK