Bc. Lucie Kantor

Bakalářská práce

Differences across cultures viewed from the perspective of foreigners living in the Czech Republic

Differences across cultures viewed from the perspective of foreigners living in the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem kultury na její příslušníky a jejich reakce na jiné kultury. Práce zkoumá kulturní prostředí a rozdílnosti mezi příslušníky odlišných kultur a poukazuje na rozličnost vnímání cizích kultur. Teoretická část práce představuje definice kultury, popisuje kulturní odlišnosti a chápání jiných kultur a poukazuje na stereotypy. Dále se zaměřuje na kulturní šok, jenž se …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the influence of culture upon its members and their reactions to other cultures. It explores the cultural background and dissimilarities of members of different cultures and it points out diverse perceptions of foreign cultures. The theoretical part of the thesis introduces several definitions of the term culture, describes cultural differences and individuals’ awareness …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jana Zerzová, M.A.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk