Denisa Kepplová

Bakalářská práce

Šikana na pracovišti/ Workplace Bullying

Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou šikany na pracovišti. Teoretická část je zaměřena na mobbing a bossing, vysvětluje jejich základní charakteristiku, příčiny, formy, důsledky a způsoby, jak se šikaně bránit. Praktická část je zaměřena na výskyt mobbingu a bossingu v soukromém podniku. Tento kvantitativní průzkum zjišťuje povědomí pracovníků o šikaně na pracovišti. Práce má za cíl zvýšit povědomí o …více
Abstract:
The subject of this thesis is the problem of bullying in the workplace. The theoretical part focuses on mobbing and bossing, explains their basic characteristics, causes, forms, consequences and ways to prevent bullying. The practical part is based on a questionnaire survey - occurrence of mobbing and bossing in a private company. This quantitative survey identifies workers' awareness of bullying. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/ezbrkp/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program:
Ekonomika a management