Bc. Lucie Javůrková

Bakalářská práce

Reflexe a tematizace literární kritiky v prózách Michala Viewegha

Reflection and Thematization of Literary Criticism in Fiction by Michal Viewegh
Anotace:
Bakalářská práce s názvem "Reflexe a tematizace literární kritiky v prózách Michala Viewegha" se zabývá uvedením tvorby Michala Viewegha do kontextu vývoje české literatury a její recepce v devadesátých letech 20. století, dále vymezením samotného pojmu kritika a vývojem české literární kritiky po dané období. Následně přejdeme ke zmapování a analýze kritické rozpravy nad dílem Michala Viewegha, přičemž …více
Abstract:
The bachelor paper entitled "Reflexion and thematization of literary criticism in the fiction of Michal Viewegh" deals with the works of Michal Viewegh in context of the development of Czech literature and its acceptance in the 1990's. The thesis also focuses on defining the term criticism and the development of Czech literary criticism in the researched period. Furthermore, the paper maps and analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Ivo Říha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Javůrková, Lucie. Reflexe a tematizace literární kritiky v prózách Michala Viewegha. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historicko-literární studia: Historicko-literární