Bc. Radek HOLÍČEK

Diplomová práce

Denitrifikace slaných vod pomocí Biotechnologie lentikats(r)

Denitrification of saline waters by microorganisms encapsulated in Lentikats(r)
Anotace:
Tato práce se zabývá aplikací denitrifikačních mikroorganismů imobilizovaných v polyvinylalkoholové matrici (tzv. Biokatalyzátor lentikats, BL), na odstraňování dusičnanů a dusitanů z odpadních vod po odsiřování spalin charakteristických vysokým obsahem N-NOx- (až 250 mg/l) a solí (chloridy až 35 g/l, sírany až 17 g/l). Vsádkové pokusy potvrdily pozitivní vliv dodávaného fosforu na snížení inhibice …více
Abstract:
The aim of this work is an application of denitrifying microorganisms encapsulated in polyvinylalcohol gel (so called Lentikats biocatalyst, LB) for removal of nitrates and nitrites from wastewaters from desulphurization process. These waters are characterized by high concentrations of N-NOx- (up to 250 mg/L) and salts (chlorides up to 35 g/L and sulphates up to 17 g/L). Batch experiments showed the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Josef Trögl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLÍČEK, Radek. Denitrifikace slaných vod pomocí Biotechnologie lentikats(r). Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 14. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Magisterský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství