Bc. Jitka Benešová

Bachelor's thesis

Zdravotní zařízení Hospic v Mostě

Medical Facility - Hospice in Most
Abstract:
Ve své bakalářské práci se zabývám zdravotní péčí poskytovanou starým a smrtelně nemocným pacientům v České Republice. Prvotně se zaobírám péčí poskytovanou českými hospici. Je zde uvedena historie vzniku prvních hospiců jak ve světě, tak u nás. Vysvětluji základní pojmy jako jsou např.: hospic, paliativní péče a stacionární péče. Uvádím druhy organizací, které mohou hospicovou péči provozovat. Také …more
Abstract:
In my bachelor thesis I deal with health care provided to old and terminally ill patients in the Czech Republic. Initially I treat the Czech hospice care provided. There is the history of the first hospices as well as in the world and in the Czech Republic. I explain basic concepts such as: hospice, palliative care and stationary care. I also mention the types of organizations that can operate hospice …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 10. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 11. 2010
  • Supervisor: MUDr. Jiří Pešek
  • Reader: Ing. Josef Švec

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Administration