Bc. Jiří Pospíšil, DiS.

Diplomová práce

Financování hospicové paliativní péče v České republice

Financing of hospice palliative care in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou financování hospicové paliativní péče v České republice. Cílem práce je zhodnotit ekonomickou náročnost jednotlivých poskytovatelů paliativní péče s bližším zaměřením na hospicová zařízení a navrhnout doporučení pro změnu právní úpravy. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy paliativní a hospicové péče, dále je popsána stávající legislativní úprava a …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of financing of hospice palliative care in the Czech Republic. The aim of the thesis is to evaluate the economic demands of particular palliative care providers with a closer focus on hospice facilities and to propose recommendations for the change of legislation. The theoretical part defines the basic concepts of palliative and hospice care and describes the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta