Bc. Zdeněk Softič

Diplomová práce

Prezentace environmentálních informací na webu s využitím GIS

Web portal for prezentation environmental information with using GIS
Anotace:
Environmentální informace hrají stále důležitější roli v krátkodobém i dlouhodobém rozhodování a plánování činností na všech úrovních společnosti. Je proto důležité mít vhodné nástroje, které nám umožní informace správně získat, interpretovat a využít. Cílem práce je v teoretické části nastínit principy, ze kterých vycházejí technologie pro zpracování geografických informací. Na základě toho provést …více
Abstract:
Environmental information play an important role in the daily and long-term decision making and planning activities at all levels of society. It is therefore important to have appropriate tools that allow us to obtain correct information, interpret them and use. The aim of this work is to find theoretical outlines of the principles the technologies for geographic information are based on. On that basis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Oponent: RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky