Bc. Marcela Grundzová

Master's thesis

Teorie regionálního rozvoje a cestovní ruch

Regional development theory and tourism
Anotácia:
Diplomová práce s názvem „Teorie regionálního rozvoje a cestovní ruch“ se zabývá klasifi-kací hlavních názorů na podporu cestovního ruchu z pohledu teorií regionálního rozvoje. V první části práce přináší přehled hlavních teorií regionálního rozvoje, vazeb cestovního ruchu a regionálního rozvoje a možností podpory, která je cestovnímu ruchu poskytována. Výzkumná část práce poté klasifikuje názory získané …viac
Abstract:
The Diploma Thesis entitled "Regional Development Theory and Tourism," deals with the classification of the main views on promoting oftourism from the perspective of regional development theories. The first part provides an overview of the major theories of regional development, tourism linkages with regional development and opportunities of support provided to tourism. The research part then classifies …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedúci: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta