Bc. Michaela Kecskésová

Diplomová práce

Malaria outbreaks and regional development

Malaria outbreaks and regional development
Anotace:
Tato práce se zabývá identifikací vlivu ohnisek malárie, speciálně těch způsobených parazity Plasmodium falciparum a Plasmodium vivax, na regionální ekonomický rozvoj v Indii aproximovaný satelitními snímky nočního osvětlení. V práci je na úvod představena literatura pojednávající o vztahu mezi ekonomickým růstem a zdravím jako takovým, po které následuje literatura více zaměřená na vliv malárie. V …více
Abstract:
This thesis aims to identify the impact of malaria outbreaks, specifically those caused by parasites Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax, on regional economic growth in India, approximated by night-time satellite images. Thesis starts by introducing literature arguing about the relationship between economic growth and health in general, followed by literature more focused on the impacts of malaria …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Martin Lábaj, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta