Bc. František Lachman

Diplomová práce

Modern development workflow for Fedora GNU/Linux distribution

Modern development workflow for Fedora GNU/Linux distribution
Anotace:
Práce pojednává o současném stavu balení software v současných GNU/Linux distribucích. Na ukázce tří zástupců (Debian, Arch Linux, Fedora) budou ukázány jednotlivé části procesu a porovnání různých řešení pro stejné problémy. Cílem práce je navrhnout moderní vývojový pracovní postup pro GNU/Linux distribuci Fedora. Budou popsány dostupné nástroje a částečná řešení, kterou jsou pro tuto distribuci současně …více
Abstract:
In this thesis, we will look at the current state of the software packaging in the current GNU/Linux distributions. Using three representatives (Debian, Arch Linux and Fedora), we will see various parts of the workflow and compare the different approaches to the same problems. The goal of the thesis is to propose a modern development workflow for Fedora GNU/Linux distribution. We will describe related …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Milan Brož, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Adam Rambousek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky