Bc. Eva Holcnerová

Bakalářská práce

Možnosti a limity územního systému ekologické stability na území města Brna

Possibilities and Restrictions of the Teritorial System of Ecological Stability in the City of Brno
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá územním systémem ekologické stability, tedy vzájemně propojenou sítí ekologicky stabilních segmentů krajiny, která je vymezená na celém území České republiky. Cílem vytváření této sítě je zachování funkční a stabilní krajiny. Územní systém ekologické stability je složen z tzv. kostry ekologické stability, tedy z v krajině existujících ekologicky stabilních segmentů, …více
Abstract:
The thesis deals with territorial system of ecological stability, which means a net of mutually connected ecologically stable parts of landscape segments which are defined in the Czech Republic territory. The aim of this network formation is to preserve functionary and stabilized landscape. Territorial system of ecological stability consist of framework of ecological stability, it means already existing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Eva Fraňková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií