Bc. Martin BERKA

Diplomová práce

Zhodnocení územního systému ekologické stability ve zvoleném povodí a návrh jeho doplnění

Evaluation of the territorial system of ecological stability in the selected catchment and the proposal for its completion
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na téma územní systém ekologické stability. Jsou zde pro dvě zvolená území popsány jednotlivé skladebné prvky ÚSES včetně zhodnocení aktuálního stavu. Dále byly navrženy nové prvky, určené k posílení stávajícího ÚSES.
Abstract:
This thesis is focused on territorial system of ecological stability. In the two cadastral areas are described all the individual parts of the local USES including the characteristics of actual condition. New elements were built, to strengthen the old ones.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Jana Moravcová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BERKA, Martin. Zhodnocení územního systému ekologické stability ve zvoleném povodí a návrh jeho doplnění. Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 5uffvl 5uffvl/2
18. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
18. 5. 2017
Bulanova, L.
19. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.