Bc. Jitka Blahová

Diplomová práce

Analýza návštěvnosti webového portálu cestovního ruchu (na příkladě www.jizni-morava.cz)

Traffic analysis of web tourism portal (on the example www.jizni-morava.cz)
Anotace:
Hlavním předmětem této diplomové práce je analýza návštěvnosti portálu cestovního ruchu (www.jizni-morava.cz). Teoretická část se věnuje základním pojmům, které souvisí s destinačním marketingem, metodami měření návštěvnosti a také se službou Google Analytics. Praktická část je zaměřena právě na analýzy pomocí Google Analytics. Ty jsou následně zhodnoceny a doplněny o konkrétní doporučení na zlepšení …více
Abstract:
The main subject of this master thesis is traffic analysis of web tourism portal (www.jizni-morava.cz). Theoretical part is dedicated to the basic concepts, which are related to destination marketing, methods of traffic analysis and also to the service called Google Analytics. Practical part is focused on the analysis by Google Analytics, which are evaluated subsequently. There are specific recommendations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Repík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta