Bc. Zuzana Halgašová

Diplomová práce

Linguistic Devices in Naming of Mobile Applications

Linguistic Devices in Naming of Mobile Applications
Anotace:
Tato práce, kromě cenných informací o brandingu a pojmenování produktů všeobecně, nabízí pohled na trendy v pojmenování produktů konkrétního typu – mobilních aplikací. Na základě vlastností tohoto typu produktu můžeme předpokládat, že proces pojmenování mobilních aplikací bude ovlivněn jazykem internetu. Práce s pomocí korpusu skutečných názvů mobilních aplikací zkoumá tendence ve využívání různých …více
Abstract:
Besides providing valuable information on branding and product naming in general, this thesis focuses on the trends in naming of a particular product type, the mobile applications, whose nature presupposes that the naming process will be influenced by the features of the Internet language. The thesis examines the tendencies in the use of word-formation processes and their combinations in naming of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta