Ondřej HECZKO

Bakalářská práce

English slang and its influence in Czech electronic communication

English slang and its influence in Czech electronic communication
Abstract:
The goal of my bachelor thesis is to map the occurrence of lexical borrowings of English origin used on Czech social media and thus to find out to what extent English slang really affects the current form of the Czech language. It mainly focuses on the formal adaptation of Anglicisms, that is, the ways in which these linguistic units get into the Czech language and the processes of adaptation they …více
Abstract:
Cílem mé bakalářské práce je zmapovat výskyt lexikálních výpůjček anglického původu používaných na českých sociálních sítích a zjistit tak, v jakém rozsahu anglický slang skutečně ovlivňuje současnou podobu českého jazyka. Zaměřuje se zejména na formální adaptaci anglicismů, tj. způsoby, jakými se tyto jazykové jednotky dostávají do českého jazyka a jakými procesy adaptace procházejí. Zkoumána bude …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HECZKO, Ondřej. English slang and its influence in Czech electronic communication. Ostrava, 2023. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání / Anglický jazyk - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)