Mgr. Bc. Jolana Sedláčková, Ph.D.

Bakalářská práce

Úloha religiozity ve vězeňství

Role of Religiosity in the Prison Service
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je snaha naznačit a popsat otázku úlohy a funkce religiozity ve vězeňství. Chce také ukázat specifičnost vězeňského prostředí a postoje uvězněných osob, které prostřednictvím svých kaplanů hledají nebo našly víru. Východiskem jsou zejména o stanoviska a názory zúčastněných pozorovatelů, vězeňských kaplanů. V menší míře jsou zastoupeny pohledy dalších zaměstnanců věznic, speciálních …více
Abstract:
Subject of this thesis is to outline and describe the issue of the role and function of religion in prison. It also wants to show the specificity of the prison environment and attitudes of incarcerated persons who through their chaplains are looking for or have found faith. The resource is particularly opinions and views of involved observes, prison chaplains. To a lesser extent are represented the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Religionistika

Práce na příbuzné téma